Sikkerhetsloven: hva kan du om lov om nasjonal sikkerhet?

Test dine kunnskaper innen lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med med denne quizzen

Svar på spørsmålene i denne quizzen, og vi gir deg svaret på hvor godt du kjenner Sikkerhetsloven.

Spørsmål 1 av 6

Hva er formålet med Sikkerhetsloven?

Påse at alle bruker lovpålagt antivirus

Forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet

Gi norske bedrifter mer opplæring i cybersikkerhet

Gi norske privat personer opplæring i cybersikkerhet