Quiz: Hvor godt kjenner du Sikkerhetsloven?

Test dine kunnskaper innen lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med med denne quizzen

Det er viktig å kjenne til loven om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) fordi den regulerer hvordan nasjonal sikkerhet skal ivaretas, herunder blant annet informasjonssikkerhet, kriseberedskap og håndtering av trusler mot rikets sikkerhet. Å ha kunnskap om sikkerhetsloven er essensielt for personer som jobber med nasjonal sikkerhet, enten det er i offentlig sektor, privat sektor eller ved frivillige organisasjoner.

Denne quizen kan bidra til å verifisere din kunnskap om sikkerhetsloven ved å teste din forståelse av de viktigste prinsippene og bestemmelsene i loven. Quizen kan utfordre din kunnskap om ulike aspekter av sikkerhetsloven, og bidra til å identifisere eventuelle kunnskapshull som må fylles for å sikre at du har en tilstrekkelig forståelse av loven. Å teste kunnskapen gjennom denne quizen kan også bidra til å øke bevisstheten og forståelsen av viktigheten av å overholde sikkerhetsloven.

Test dine kunnskaper om Sikkerhetsloven ved å svare på spørsmålene i denne quizzen. Få en pekepinn på hvor godt du forstår loven om nasjonal sikkerhet.

Spørsmål 1 av 6

Hva er formålet med Sikkerhetsloven?

Påse at alle bruker lovpålagt antivirus

Forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet

Gi norske bedrifter mer opplæring i cybersikkerhet

Gi norske privat personer opplæring i cybersikkerhet