Mily
/
PentestingSikkerhetsstrategiRisikovurderingGjenoppretting

Spesialister i cybersikkerhet

EtterforskningSakkyndig vitneHendelseshåndtering

Referanser

Utvalgte prosjekter

Prosjekt

Utbedring av nettverksfeil hos Veidekke

Lynnedslag førte til tekniske problemer ved en enhet hos Veidekke. Mily var raskt på plass for å lokalisere og utbedre feilen i samarbeid med IT og fiberleverandøren. En sikker og stabil nettverksforbindelse døgnet rundt er viktig for Veidekke og for norske veier — for fjernmåling og kommunikasjon med høyteknologiske biler, verktøy og diagnoseutstyr.

Prosjekt

Mily bistår advokatfirma med utbedring av sikkerhetshull i søknadsportal

Under et oppdrag for Advokatfirmaet Ræder avdekket Mily et kritisk sikkerhetshull i en søknadsportal med dokumentarkiv tilhørende et legat. Mily meldte raskt ifra om sårbarheten, og samarbeidet tett med advokatfirmaet for å tette sikkerhetshullet, og for å rapportere avviket til Datatilsynet og brukere av søknadsportalen.

Prosjekt

Sikkerhetstesting i Nordens største og ledende frisørkjede

Mily har utført sikkerhetstesting for Nordens største og ledende frisørkjede, Nikita Hair. En penetrasjonstest utført av en uavhengig partner bidrar til kvalitetssikring av prosesser, tjenester, sikkerhetskultur og infrastruktur i hele organisasjonen — både kvalitetssikring innad i konsernet og hos tredjepartsleverandører som leverer skytjenester og kassesystemer til frisørkjeden.

/

Bærekraft og miljø

For en renere fremtid

Bærekraft er en viktig del av vår virksomhet og identitet, og vi ønsker å være en del av løsningen for en renere fremtid.

Mily har byttet ut firmabiler med bærekraftige reisealternativer som sykkel og kollektivtransport. Og vår infrastruktur lever i grønne datasentre som kjøles ned av naturen, og som henter energi fra miljøvennlige strømkilder.

Security operations center

soc@mily.no

Henrik Ibsens gate 36, 0255 Oslo